De bijdrage van de grensoverschrijdende visie maakt het mogelijk de problemen te analyseren binnen een groter spectrum en een pertinenter veld met mogelijke oplossingen inzake bediening en aanbod van klanten.

De mogelijkheid de grens te overschrijden kan een onderneming in staat stellen partners te vinden die het niet zou gevonden hebben in zijn eigen regio, de visie van het grondgebied wordt dus gewijzigd. Vanuit een sterke territoriale verankering en een ontwikkelingsstrategie gebaseerd op de korte keten zetten ondernemingen en producenten uit de regio hun groei verder door internationale strategieën te ontwikkelen. De samenwerkingen die aangeknoopt worden binnen het kader van de korte keten stellen hen in staat hun capaciteit om te groeien op verder gelegen markten te benutten.

Wanneer de vakgroep van een materiaal zich niet volledig op de zone van één zijde bevindt, kan deze zich in de uitgebreide zone bevinden zodat er geen toevlucht genomen dient te worden tot massieve import. Dit grensoverschrijdend aspect maakt het ook voor kleine ondernemingen die begeleid worden mogelijk nieuwe markten te benaderen, die ze, wanneer ze alleen zouden staan, niet zouden benaderen.

Het vakgebied van het ecologisch bouwen bevindt zich niet aan elke zijde in het zelfde ontwikkelingsstadium. Zo bestaan er bijvoorbeeld verschillen in de nationale wetten tussen de landen onderling, of verschilt de aanpak van de bouw tussen de verschillende landen. Tot slot zal het door grensoverschrijdend te werken mogelijk worden de bevoegdheden van de vakmensen aan elke zijde te vergroten. Frankrijk is bv. voor het materiaal hennep marktleider voor hennepzaden en de belangrijkste hennepkweker in Europa, terwijl deze teelt in België eerder jong is en in volle ontwikkeling is. In Vlaanderen zagen vele initiatieven voor de sensibilisering van dit materiaal het levenslicht. Wallonië zou in dit opzicht kunnen genieten van de Franse en Vlaamse ervaring. Voor het hout zou Frankrijk kunnen genieten van de hoge kwaliteit van de Waalse en Vlaamse knowhow, in het bijzonder voor wat de bewerking betreft. Zo wordt de ganse zone verrijkt en wordt de territoriale verankering uitgebreid. De ondernemingen zullen samenwerken om de knowhow te vergroten en zullen de voorbeeldpraktijken gaan bekijken buiten de zone om zo de ter plaatse ontdekte innoverende praktijken mee naar huis te brengen.