De doelstelling van het project Bâti C² is het bevorderen van de economische ontwikkeling van de KMO's in de sector van de ecologische bouw door het gebruik van korte keten. Hierbij willen we de grensoverschrijdende competitiviteit van de KMO's' vergroten en ontwikkelings -en groeivoorzieningen van de KMO’s opwaarderen.

De ontwikkeling van korte keten vormt een kans voor de versterking van de competitiviteit van de KMO's in de regio. Dit doen we door vernieuwende ontwikkelingsstrategieën te ontwikkelen op basis van de diversifiëring van de commerciële afzet en de beheersing van de productiecyclus te bevorderen. De begeleiding zal toegevoegde waarde en tewerkstelling mogelijk maken.

De korte keten zet ook een lokale dynamiek in beweging (voordeligere lokale aankoop, ze leiden tot meer inkomsten, toegevoegde waarde en tewerkstelling) en maakt zo een meer gediversifieerde economie mogelijk in een bepaalde regio. Dit betekent echter niet dat deze zich afsluit van andere markten. De operatoren zullen samenwerken met de KMO's om de acties te ontwikkelen op het interregionale grondgebied om zich vervolgens op de grotere schaal te richten.

Hiervoor hebben de operatoren de doelstelling gemeenschappelijke grensoverschrijdende tools te creëren die het mogelijk maken de situatie van de onderneming te analyseren en de onderneming te laten evolueren in zijn socio-economische omgeving (evolutie van het zakelijk model en analyse van de diversifiëringsmodelijkheden van producten en de markt en zullen een nieuwe ontwikkelingsstrategie in de korte keten operationeel maken). Dit economische luik zal verrijkt worden door de technische begeleiding van de KMO's in de verbetering van hun producten of diensten (productieproces, normen, technologische opwaardering...).

Tot slot zullen de operatoren, naast de ontwikkeling van de economische en technische prestaties, de aspecten samenwerking, knowhow en netwerkontwikkeling, ontwikkelen. We zullen ook de afstemming tussen vraag en aanbod van de sector versterken. Het is ook dankzij deze samenwerking dat de doelstellingen van het project duidelijk geafficheerd zullen worden: verbeteren van de competitiviteit van de KMO's. Het gaat om alle actoren in de regio te laten evolueren door van de korte keten een economische kans te maken, ongeacht het feit of het de producent (beveiliging van zijn economisch model), de gebruiker (prijs aangepast aan de werkelijke kost) of het bepaalde grondgebied (creëren van lokale tewerkstelling) betreft.