Het project Bâti C²

Bâti C² is een interregionale partnerschap van professionelen en kenniscentra voor bio-ecologisch bouwen. Binnen het kader van het Europees Interreg project BatiC² willen we het bio-ecologisch bouwen stimuleren door de ontwikkeling van een interregionaal netwerk gericht op de korte keten.

Lees hier alles over het Interreg-project.

Het project Bâti C² (Bâtiment – Circuit Court – Korte keten gebouw) is ontstaan uit de vaststelling dat binnen de sector van het bio-ecologisch bouwen er verschillende obstakels zijn waardoor deze sector moeilijk voeten aan de grond krijgt (ontbreken van schakels in de materiaalketen, gebrekkige kennis van naburige markten, gebrek aan technische vaardigheden, onvoldoende kennis van de materialen bij het grote publiek en bij aannemers…).

Binnen deze context wil het project BâtiC² de economische ontwikkeling van kleine en middelgrote bedrijven binnen het gebied van bio-ecologisch bouwen stimuleren door het ontwikkelen van een interregionaal netwerk gericht op de korte keten.

Het project biedt ondersteuning aan bedrijven en projectleiders voor het ontwikkelen van grensoverschrijdende projecten door:

  • Professionelen die actief zijn in de bouwsector individueel of collectief te begeleiden om hun activiteiten te verder uit te bouwen, gebruik makend van de korte circuits.
  • Projectleiders (bouwheren, publieke sector…) stimuleren om voor hun project lokale middelen te gebruiken.
  • Afstemmen van de vraag en het aanbod door het verbeteren van de kennis en het ontwikkelen van een netwerk voor bio-ecologisch bouwen.

Het project