De 8 partners van het project zijn al lange tijd actief binnen het domein van het duurzaam bouwen. Binnen het kader van Bâti C² hebben zij besloten om hun vakkennis gemeenschappelijk te stellen ter ondersteuning van de ontwikkeling van bedrijven.

 

 • Bep

  Als agentschap voor economische ontwikkeling in het Naamse, wil het BEP een toonbeeld zijn van een proactieve openbare onderneming, die zich toelegt op goed bestuur en dynamiserende activiteiten op het grondgebied.

  Facebook Linkedin
 • Cluster Eco Construction

  De Cluster Eco-Construction is sinds 2003 erkend door het Waals Gewest en verenigt meer dan 270 leden die rond milieuvriendelijk bouwen werken. De cluster is opgericht op initiatief van Waalse bedrijven die actief zijn in de ecobouwsector.

  Facebook Linkedin
 • Cd2e

  Sinds zijn oprichting in 2002 werkte het cd2e acties, instrumenten en referentiemethodes uit die nu allemaal kunnen gehanteerd worden om bij te dragen tot de toekomstige evoluties op milieuvlak.

  Facebook Linkedin
 • CCI Grand Est

  Chambre de Commerce et d’Industrie Grand-Est. Het kantoor is samengesteld uit Kamers van Koophandel en Industrie van de departementen Marne, Aube, Haute-Marne en de Ardennen

  Facebook Linkedin
 • Envirobat Grand Est - LQE

  Envirobat Grand Est is een centrum van expertise en advies gewijd aan de milieukwaliteit van gebouwen en voor alle actoren in de bouw die duurzaamheid beogen.

  Linkedin
 • Ligne Bois Asbl

  Ligne Bois is een organisatie voor informatie en animatie van de houtsector in Wallonië. Ze heeft de opdracht om het gebruik van hout in de bouw te bevorderen.

  Facebook Linkedin
 • Bas Bouwen vzw

  BAS staat voor Berekening en Advies bij Slim bouwen. BAS is een kenniscentrum met expertise in toekomstgericht en energiezuinig bouwen, of anders gezegd slim bouwen.

  Facebook Linkedin