Bep

Als agentschap voor economische ontwikkeling in het Naamse, wil het BEP een toonbeeld zijn van een proactieve openbare onderneming, die zich toelegt op goed bestuur en dynamiserende activiteiten op het grondgebied.

Het stelt zich op als bevoorrechte partner van de regionale en lokale gemeenschappen.

Door zijn actieve benadering, zijn deskundigheid en zijn innovatievermogen kan het zo zijn grondgebied doen uitgroeien tot een referentie op het vlak van duurzame ontwikkeling. Met dat doel voor ogen werden bij het BEP drie aparte afdelingen ingericht: territoriale ontwikkeling, milieu en economische ontwikkeling. Via deze laatste afdeling stelt het BEP ondernemers een aanpak op maat voor, naast plaatselijke diensten en specifieke instrumenten. Het begeleidt de ondernemingen bij de uitbouw van hun activiteiten (oprichting, ontwikkeling, consolidatie, internationalisering, vestiging, enz.) en bevordert de opzet van innovatieve bedrijfsprojecten.

Het BEP is gespecialiseerd in gerichte kanalen en legt dus de klemtoon op de begeleiding van bedrijven in de sector van de milieuvriendelijke bouw. Het biedt ze doelgerichte hulp om structuur te brengen in hun aanbod en hun markt en bereidt ze voor op de uitdagingen van de korte ketens. Projectdragers en Naamse KMO’s van deze sector met een groeipotentieel kunnen bij het BEP terecht voor strategische begeleiding die strookt met hun evolutiebehoeften.

Contact: 

Laura MORETTI
Gestionnaire de projets

BEP – Développement Economique
Avenue Sergent Vrithoff, 2
5000 Namur
Belgique – België

Tel +32 (0)81 71 71 57
GSM +32 (0)478 74 33 80