CCI Ardennes

Chambre de Commerce et d’Industrie Grand-Est. Het kantoor is samengesteld uit Kamers van Koophandel en Industrie van de departementen Marne, Aube, Haute-Marne en de Ardennen

De CCI Grand Est ontwikkelt eigen opdrachten vooral geënt op:

  • Het uitvoeren van alle taken van het netwerk (informatie, advies, scholing, infrastructuren)
  • Het begeleiden en ondersteunen van de activiteiten van de CCI's
  • Het bepalen van de regionale strategie van het netwerk
  • Het vervullen van de taak van werkgever ten aanzien van het personeel
  • Het ondersteunen van de regionale CCI's binnen verschillende domeinen zoals het HR-management, de boekhouding, de communicatie en de informatiesystemen

Op operationeel vlak, komt de CCI Grand Est rechtstreeks tussen bij de ondernemingen uit de streek inzake :

  • Het verwezenlijken van de collectieve operaties (collectieve stand op de beurzen MIDEST, Le Bourget...)
  • De organisatie van de bedrijfsclubs (automotive, China...)
  • Het steunen van de bedrijven bij hun internationale ontwikkeling via zowel individuele als collectieve prestaties (voorbereiding, diagnose, scholing, sectorgebonden operaties in het buitenland, informatie) middels haar gemeenschappelijke dienst CCI International die zich in de regio's bevindt.
  • De informatie en de prestaties gelinkt met innovatie, de bescherming van patenten
  • De coördinatie en de prestaties inzake milieu en duurzame ontwikkeling

Wat betreft andere thema's, werken de verschillende regionale CCI's en de CCI Grand Est samen in een netwerk en op een gecoördineerde manier bij de bedrijven.

Tenslotte, sinds 2008 en meer bepaald sinds 2015, heeft de CCI International Grand Est de medewerkers van CCI des Ardennes in haar team verwelkomd. Deze medewerkers hebben deelgenomen aan de vorige Interreg-programma's (Interreg III DTE, Interreg IV CTE GO KMO en BâtiD²...).Op deze manier worden het partnership verdergezet dat door de CCI Grand Est met haar historische Belgische partners werd geïmplementeerd alsook de activiteiten verbonden met de grensoverschrijdende Interreg-programma's.

Aanvullend op zijn competenties in de begeleiding van bedrijven stelt de kamer van koophandel en industrie CCI Grand Est een gemeenschap van zijn Silverpeas-platform ter beschikking van het project voor grensoverschrijdende strategische bewaking, de dienst die in het WP5 Vakgroepmarketing wordt aangeboden.

Contact: 

Valérie jacques

CCI Ardennes
18A, avenue Georges Corneau CS 60044
08106 Charleville-Mézières

v.jacques@ardennes.cci.fr

TEL +33 (0)3 24 56 62 36 / +33 6 19 58 66 26