Cd2e

Sinds zijn oprichting in 2002 werkte het cd2e acties, instrumenten en referentiemethodes uit die nu allemaal kunnen gehanteerd worden om bij te dragen tot de toekomstige evoluties op milieuvlak.

Dit kreeg onder meer concreet vorm met de hulp bij de opzet van activiteiten, de invoering van innovatie, de internationalisering van bedrijven en de aanleg van gespecialiseerde kanalen (labellisering van de competitiviteitspool TEAM² rond de recyclage en de levenscyclus van materialen, de opkomst van de cluster EKWATION voor de energie- en milieuprestatie van gebouwen, en het platform [avniR] in Levenscyclusanalyse, het bronnencentrum SEDILAB voor sedimentbeheer, … ).

Als regionale uitmuntendheidspool voor milieuvriendelijke activiteiten begeleidt het cd2e de sociale en milieugerichte omvorming ten voordele van de economische actoren en grondgebieden van de regio Nord-Pas de Calais. Het positioneert zich als strategische steun van de verschillende regionale competitiviteits- en uitmuntendheidspolen.

Vandaag werkt het cd2e zelf mee aan de omschakeling als een actor die met zijn analysevermogen, zijn prospectieve kijk en zijn technische kennis de grote strategische lijnen en de kansen van morgen bepaalt en concrete en meetbare projecten uitvoert. Dat alles is onmisbaar voor deze paradigmashift en om rekening te houden met de nieuwe ontwikkelingsmodellen (kringloopeconomie, levenscyclusdenken, functionaliteitseconomie).

Het cd2e en de cluster Ekwation bieden, voor de ecobouwsector in het bijzonder:

  • Begeleiding door rechtstreeks de beroeps te bereiken (architecten, studiebureaus, bedrijven), met een specifieke actie voor bouwheren en de organisatie van een regionaal bestuur via de tussenactoren (vakverenigingen, onderzoek- en opleidingscentra, grondgebieden, …).
  • Dit werk betreft verschillende expertisethema’s op regionale schaal: bouwen en renoveren met sterke energieprestaties, de nieuwe samenwerkingsmethodes (organisatorische innovatie en digitale integratie), gebouwen met meer comfort en sanitaire kwaliteit en tot slot de ontwikkeling van de ecomaterialen (korte circuits, integratie van de levenscyclusanalyse in het bijzonder).
  • Deze expertises worden gedeeld met de targets die in het eerste punt worden opgesomd. Dit gebeurt met verschillende methodes waarvan de uitvoering de sleutel is om onze acties te doen slagen: sensibilisering, opleiding, individuele of collectieve begeleiding, bewaking, uitvoering van studies en aanmaak van instrumenten.

 

Contact: 

Frédéric Laroche, responsable du pôle écoconstruction
Marie DARUL, référente développement des filières courtes

Rue de Bourgogne - Base du 11/19
62750 Loos-en-Gohelle
France

f.laroche@ekwation.fr // m.darul@cd2e.com

+33 (0)3 21 13 06 80
 

Website: