Cluster Eco Construction

De Cluster Eco-Construction is sinds 2003 erkend door het Waals Gewest en verenigt meer dan 270 leden die rond milieuvriendelijk bouwen werken. De cluster is opgericht op initiatief van Waalse bedrijven die actief zijn in de ecobouwsector.

Elk lid ondertekent een charter, waarmee het zich verbindt om te bouwen met zorg voor ons milieu en dat van de toekomstige generaties en tegelijk om de bewoners maximaal comfort te bieden en oog te hebben voor de gezondheid, zowel van de bewoners als van de werknemers.

Onze opdrachten:

  • steun aan het uitwerken en ontwikkelen van innovatieve producten, technieken en diensten;
  • de actoren van de sector in een netwerk samenbrengen;
  • het promoten van de knowhow van onze leden bij het grote publiek en tijdens buitenlandse missies;
  • de bewaking van de technologie en van de evolutie van de sector;
  • de opbouw van lokale, nationale, Europese en internationale projecten.
Contact: 

Hervé-Jacques Poskin

Cluster Eco-Construction asbl
Rue Eugène Thibaut 1C, 5000 Namur

info@ecoconstruction.be

TEL +32 (0)81 81 03 10