Envirobat Grand Est ARCAD - LQE

Envirobat Grand Est is een centrum van expertise en advies gewijd aan de milieukwaliteit van gebouwen en voor alle actoren in de bouw die duurzaamheid beogen.

 

Envirobat Grand Est ARCAD – LQE is lid van het netwerk BEEP (Bâti Environnement Espace Pro). Verder dan onze gratis diensten en onafhankelijk, het agentschap heeft tot doel om de ontwikkeling van duurzame projecten aan te moedigen, te vergemakkelijken en te begeleiden.

Envirobat Grand Est werkt hiervoor samen met alle actoren van de sector (vakverenigingen, instellingen, bedrijven, ambachtswerkers, onderzoek- en opleidingscentra, …). Deze acties zijn gericht op de openbare en private bouwheren (opdrachtgevers, gemeenschappen, verhuurders, bedrijven en particulieren), architecten en studiebureaus, bouwdirecties, aannemingsbedrijven en bewoners en gebruikers van gebouwen. Dit betreft alle types gebouwen en alle ontwikkelingsgebieden.

 

Contact: 
Philippe Merat
 
Envirobat Grand Est ARCAD - LQE
Lycée Blaise Pascal 1 avenue Marcel Paul BP20099
52103 SAINT DIZIER Cedex Frankrijk
 

philippe.merat@envirobatgrandest.fr

TEL +33 (0)3 25 94 97 72